KAMU SEKTÖRÜ

 • ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. YAŞARÇELİK M.Y.O. GIDA KONTROL ANALİZ LABORATUVARI
 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - AFYON
 • AFYON ŞEKER FABRİKASI - AFYON
 • AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ - YOZGAT
 • AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
 • AMASYA KADIN DOĞUM HASTANESİ - AMASYA
 • ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ESKİŞEHİR
 • ANKARA EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI
 • ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 • ANKARA JANDARMA İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI
 • ANKARA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAK.BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ İBN-İ SİNA HASTANESİ
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • ANKARA ZİRAİİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
 • ARTVİN DEVLET HASTANESİ
 • ASİL ÇELİK A.Ş. - BURSA
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİOKİMYA ANABİLİM DALI LAB. - ERZURUM
 • AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 • BALIKESİR SINDIRGI DEVLET HASTANESİ
 • BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ - ANTALYA
 • BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL
 • BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
 • BOZOK ÜNİVERSİTESİ - YOZGAT
 • ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
 • ÇAYKUR ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - RİZE
 • ÇUKUROVA ÜNİ.MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK.TEKSTİL MÜH.BÖLÜMÜ
 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜH.BÖLÜMÜ
 • DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEK OKULU
 • EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAK.TEKSTİL MÜH.BÖLÜMÜ - İZMİR
 • ERCİYES ÜNİ. MÜH. FAK. TEKSTİL MÜH. BÖLÜMÜ - KAYSERİ
 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜH.FAK.TEKSTİL MÜH.BÖLÜMÜ
 • ERZİNCAN ÜNİ. FEN EDEB. FAK. BİYOLOJİ BÖLÜMÜ - ERZİNCAN
 • ETİ KROM A.Ş. - ELAZIĞ
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERK. - ANKARA
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL BÖLÜMÜ - ANKARA
 • GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 • GAZİANTEP ÜNİ.TEKSTİL MÜH.BÖLÜMÜ
 • GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜH. FAKÜLTESİ - TOKAT
 • GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - TOKAT
 • HACETTEPE ÜNİ.MÜH.FAK.VAKFI - ANKARA
 • HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
 • İ.B.B.ÇEVRE YAKIT LAB.İSTAÇ AŞ
 • IĞDIR DEVLET HASTANESİ
 • İST. TEKNİK ÜNİ. MÜH. FAK. ÇEVRE MÜH. BÖLÜMÜ
 • İST. ÜNİ. KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ PROSES VE REAKTÖR ANABİLİM DALI
 • İST. ÜNİ. ÇAPA TIP FAK. MONOBLOK CERRAHİ KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİ
 • İST. ÜNİ. ÇAPA TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ
 • İST. ÜNİ. CERRAHPAŞA TIP FAK. JİNEKOLOJİ BÖLÜMÜ
 • İST. ÜNİ. CERRAHPAŞA TIP FAK. PATALOJİ ANABİLİM DALI
 • İST. ÜNİ. CERRAHPAŞA TIP FAK. SAĞLIK BİLİMLERİ ENS. MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • İST.ÜNİ.ANALİTİK KİMYA LAB.
 • İST.ÜNİ.ANORGANİK KİMYA LAB.
 • İST.ÜNİ.B.A.P
 • İST.ÜNİ.BESİN LAB.
 • İST.ÜNİ.BİYOKİMYA LAB.
 • İST.ÜNİ.ÇEVRE MÜH.LAB.
 • İST.ÜNİ.FİZİKOKİMYA LAB.
 • İST.ÜNİ.JEOLOJİ LAB.
 • İST.ÜNİ.KİMYASAL TEKN.LAB.
 • İST.ÜNİ.ORGANİK KİMYA LAB.
 • İST.ÜNİ.SAĞLIK-SPOR-KÜLTÜR D.BAŞKANLIĞI
 • İST.ÜNİ.TEMEL İŞLEMLER LAB.
 • İSTANBUL BÖLGE HIFZISIHHA ENSTİTÜSÜ
 • İSTANBUL HALK EKMEK AŞ.
 • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İZMİT
 • İZHEN GIDA VE EŞYA LEVAZIM LAB. - İZMİR
 • İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • KAFKAS ÜNİ. FEN EDEBİYAT FAK. BİYOLOJİ BÖLÜMÜ - KARS
 • KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS M.Y.O.
 • KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ
 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - TRABZON
 • KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 • KOÇ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ - İSTANBUL
 • M.AKİF ERSOY ÜNİ. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ U.Y.A.R.G - BURDUR
 • MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. - İSTANBUL
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜH.FAK.TEKSTİL BÖLÜMÜ - İSTANBUL
 • MARMARA ZEYTİN TARIM KOOP. BİRLİĞİ - İSTANBUL
 • METAKİM KİMYA - İSTANBUL
 • MKE MAKİNE KİMYA BARUT FABRİKASI - KIRIKKALE
 • MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
 • MUĞLA ÜNİ. MÜH. FAK. JEOLOJİ MÜH. BÖLÜMÜ - MUĞLA
 • NECATİBEY ANADOLU KIZ MESLEK VE MESLEK LİSESİ - BURSA
 • NİĞDE ÜNİ. MÜH. FAK. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - NİĞDE
 • NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ
 • ODTÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - ANKARA
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - SAMSUN
 • ORDU ÜNİ. FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAK.
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - ESKİŞEHİR
 • ÖZDİLEK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ - BURSA
 • PAMUKKALE ÜNİ.MÜH.FAK. - DENİZLİ
 • RİZE ÜNİVERSİTESİ
 • SABANCİ ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL
 • ŞANLIURFA İL KONTOL LABORATUVARI
 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - KONYA
 • SU ALTI ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ - İSTANBUL
 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - ISPARTA
 • SÜTÇÜİMAM ÜNİ. TEKSTİL BÖLÜMÜ - KAHRAMANMARAŞ
 • TEPECİK DEVLET HASTANESİ - İZMİR
 • TOKAT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
 • TORBALI ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ - İZMİR
 • TRAKYA CAM A.Ş. - KIRKLARELİ
 • TRAKYA ÜNİ. İPSALA M.Y.O. - EDİRNE
 • TRAKYA ÜNİ. TEKSTİL BÖLÜMÜ - EDİRNE
 • TRAKYA ÜNİ.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - EDİRNE
 • TÜBİTAK TEKSTİL ARAŞTIRMA MERKEZİ - ANKARA
 • TUNÇBİLEK KÖMÜR DENEY LABORATUVARI
 • TÜPRAŞ PETROL RAFİNERİ AŞ. - KOCAELİ
 • TÜRK EĞİTİM VAKFI İNANÇ TÜRKEŞ ÖZEL LİSESİ - KOCAELİ
 • TÜRK TEKSTİL VAKFI - İSTANBUL
 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL BÖLÜMÜ - BURSA
 • ÜMRANİYE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ - İSTANBUL
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK.
 • YILDIZ TEKNİK ÜNİ. MÜH. FAK. ÇEVRE MÜH. BÖLÜMÜ - İSTANBUL
 • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL
 • YUNUS ÇİLOĞLU ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ - SAKARYA
 • ZEYTİNBURNU ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ - İSTANBUL
 • ZKÜ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ - ZONGULDAK